کانون برنامه نویسان ماهان

warning اگر شما برنامه نویس هستید و قصد ثبت نام در کانون رو دارید , میتونید مشخصات خودتون شامل نام , نام خانوادگی , سال تولد , محل تحصیل , شماره تماس و تخصص خودتون رو با استفاده از این فرم برای مدیر سایت ارسال کنید. با تشکر.

ارسال رزومه

نام نام خانوادگی سال تولد محل تحصیل
شماره تماس
تخصص در زمینه

اهداف کانون

 1. شناسایی برنامه نویسان و طبقه بندی آنان بر اساس پارامترهای برنامه نویسی
 2. معرفی برنامه نویسان یه شرکت های درخواست کننده
 3. اجرای پروژه های تعریف شده از طرف ماهان توسط برنامه نویسان مستقل
 4. ایجاد فضای آموزشی و تبادل اطلاعات بین برنامه نویسان

معرفی برنامه نویسان

 1. 		نام و نام خانوادگی : حمید مهرپور   متولد :25/11/1359   تلفن : 09124627789 
  		تحصیلات : لیسانس ریاضی کاربردی از دانشگاه آزاد 
  		مسلط به زبانهای برنامه نویسی TSQL,BAISIC,PASCAL,DELPHI
              
 2. 		نام و نام خانوادگی : مجید اقبالی ارجمند   متولد :22/08/1355  تلفن : 09123664432   
  		تحصیلات : کاردانی کامپیوتر  
  		مسلط به زبانهای برنامه نویسی VB6,DELPHI
              
 3. 		نام و نام خانوادگی : حامد تاج بخش   متولد :6/06/1360   تلفن : 09123375336 
  		تحصیلات : فوق دیپلم کامپیوتر دانشگاه آزاد مشهد
  		مسلط به زبانهای برنامه نویسی TVB6,DELPHI
              
 4. 		نام و نام خانوادگی : وحید بهزادی مقدم   متولد :3/04/1362   تلفن : 09126993891
  		تحصیلات : کاردانی کامپیوتر 
  		مسلط به زبانهای برنامه نویسی VB6,C++,PASCAL,DELPHI
              
 5. 		نام و نام خانوادگی : علی جدیدی   متولد :1358  تلفن : 09353346126
  		تحصیلات : لیسانس نرم افزار دانشگاه پیام نور تهران 
  		مسلط به زبانهای برنامه نویسی vb6,vb.net
              
 6. 		نام و نام خانوادگی : سید قاسم لاجوردی نیا   متولد :1357   تلفن : 09354002950
  		تحصیلات : کارشناس نرم افزار دانشگاه آزاد تهران جنوب 
  		مسلط به زبانهای برنامه نویسی DELPHI
              
 7. 		.نام و نام خانوادگی : شاهین بختیاری   متولد :1350   تلفن : 09123894794
  		تحصیلات : لیسانس ریاضی کاربردی دانشگاه آزاد لاهیجان  
  		مسلط به زبانهای برنامه نویسی DELPHI
              
 8. 		نام و نام خانوادگی : سید علیرضا قمصری جوینانی  متولد :1361  تلفن : 09124769367
  		تحصیلات : لیسانس نرم افزار دانشگاه آزاد کاشان
  		مسلط به زبانهای برنامه نویسی خانواده c
              
 9. 		نام و نام خانوادگی : محمد یعسوبی   متولد :1354   تلفن : 09126437339
  		تحصیلات : لیسانس ریاضی دانشگاه صنعتی امیر کبیر  
  		مسلط به زبانهای برنامه نویسی DELPHI
              
 10. 		.نام و نام خانوادگی : سید محمد حسین دیانه  متولد :1362   تلفن : 09125373293
  		تحصیلات : لیسانس نرم افزار
  		مسلط به زبانهای برنامه نویسی DELPHI ,visual c
              
 11. 		نام و نام خانوادگی : سید هادی میرنقی   متولد :1356   تلفن : 09329017758 
  		تحصیلات : لیسانس نرم افزار دانشگاه آزاد ماهشهر 
  		مسلط به زبانهای برنامه نویسی DELPHI
              
 12. 		نام و نام خانوادگی : اکبر طاهرخانی   متولد :1359   تلفن : 09126438911 
  		تحصیلات : لیسانس نرم افزار دانشگاه آزاد قزوین 
  		مسلط به زبانهای برنامه نویسی DELPHI
              
 13. 		نام و نام خانوادگی : مرتضی فراهانی   متولد :1362   تلفن : 33804323
  		تحصیلات : لیسانس نرم افزار دانشگاه آزاد تهران جنوب
  		مسلط به زبانهای برنامه نویسی DELPHI
              
 14. 		نام و نام خانوادگی : محمد احسان فروغی   متولد :1357   تلفن : 09155711216
  		تحصیلات : لیسانس نرم افزار دانشگاه سجاد مشهد 
  		مسلط به زبانهای برنامه نویسی DELPHI
              
 15. 		نام و نام خانوادگی : عزت الله عابدی   متولد :1345   تلفن : 02166485250
  		تحصیلات : لیسانس نرم افزار دانشگاه تهران
  		مسلط به زبانهای برنامه نویسی DELPHI
              
 16. 		نام و نام خانوادگی : محمد قاسم خانیکی   متولد :1353   تلفن : 02177255797
  		تحصیلات : مهندسی آبیاری دانشگاهه شهید با هنر کرمان  
  		مسلط به زبانهای برنامه نویسی DELPHI وv.b
              
 17. 		نام و نام خانوادگی : اکبر عطائی فرد   متولد :1358   تلفن : 09122809285
  		تحصیلات : لیسانس نرم افزار دانشگاه آزاد واحد جنوب
  		مسلط به زبانهای برنامه نویسی DELPHI
              
 18. 		نام و نام خانوادگی : کیوان فرهادی   متولد :1361   تلفن : 09355202381
  		تحصیلات : لیسانس نرم افزار دانشگاه آزاد نجف آباد
  		مسلط به زبانهای برنامه نویسی DELPHI وMCSE و CCNA
              
 19. 		نام و نام خانوادگی : حامد ناصری   متولد :1364   تلفن : 09125858253
  		تحصیلات : فوق دیپلم نرم افزار دانشگاه آزاد کرج
  		مسلط به زبانهای برنامه نویسی DELPHI ونصب SERVER
              
 20. 		نام و نام خانوادگی : ئاکو افتقار  متولد :1358   تلفن : 09113487027
  		تحصیلات : لیسانس نرم افزار دانشگاه آزاد لاهیجان
  		مسلط به زبانهای برنامه نویسی DELPHI وSQL SERVER
              
 21. 		نام و نام خانوادگی : کورش ترابی   متولد :1356   تلفن : 09131054740
  		تحصیلات : فوق دیپلم نرم افزار دانشگاه آزاد 
  		مسلط به زبانهای برنامه نویسی DELPHI وSQL SERVER
              
 22. 		نام و نام خانوادگی : سید محمدرضا معظمی  متولد :1359   تلفن : 09125759737
  		تحصیلات : لیسانس نرم افزار دانشگاه فنی شهید شمسی پور 
  		مسلط به زبانهای برنامه نویسی DELPHI وSQL SERVER
              
 23. 		نام و نام خانوادگی : میر امیدسیدمحمدی متولد :1358 تلفن : 09352132751
  		تحصیلات : لیسانس نرم افزار دانشگاه آزاد 
  		مسلط به زبانهای برنامه نویسی DELPHI وORACLE
              
 24. 		نام و نام خانوادگی : سهیل سپه دژ  متولد :1360   تلفن : 09126633995
  		تحصیلات : لیسانس نرم افزار دانشگاه آزاد 
  		مسلط به زبانهای برنامه نویسی VB.NETو C و SQL SERVER  
              
 25. 		نام و نام خانوادگی :بهروز آراسته   متولد :1353   تلفن : 09125628520
  		تحصیلات : لیسانس نرم افزار دانشگاه صنعتی شریف
  		مسلط به زبانهای برنامه نویسی ASP.NET و SQLSERVER 
              
 26. 		نام و نام خانوادگی : بابک صیرفی   متولد :1359   تلفن : 09122381105  
  		تحصیلات : لیسانس نرم افزار دانشگاه زنجان
  		مسلط به زبانهای برنامه نویسی DELPHI و++C
              
 27. 		نام و نام خانوادگی : مژگان هودانلو   متولد :1362   تلفن : 09352202366
  		تحصیلات : لیسانس نرم افزار دانشگاه امام رضا مشهد 
  		مسلط به زبانهای برنامه نویسی VB و++C
              
 28. 		نام و نام خانوادگی : مجتبی صادقی  متولد :1361   تلفن : 09195218760
  		تحصیلات : لیسانس نرم افزار دانشگاه آزاد  
  		مسلط به زبانهای برنامه نویسی ++C
              
 29. 
          نام و نام خانوادگی : جعفر حمیدوای تلفن : 09368229852
          تحصیلات : لیسانس فناوری اطلاعات        
             مسلط به زبان برنامه نویسی C#