نرم افزار های ماهان > حسابداری مالی

در سازمان‌ها، بيشتر تلاش‌ها منتهي به اثرات مالي مي‌شوند و وقتي سيستم‌ها در قالب يك سيستم برنامه‌ريز منابع سازمان قرار مي‌گيرند، توسط يك هسته مركزي به نام حسابداري از نقطه نظر مالي به تعامل با يكديگر مي‌پردازند. اين هسته علاوه بر صدور و يا كنترل جريانات مالي، در حقيقت شاهراهي براي هدايت نقدينگي و اعتبارات به سيستم‌ها و فعاليت‌هاي ديگر سازمان است. فراهم آوردن اطلاعات مالي منسجم و به هنگام سازمان‌ها و موسسات اقتصادي را مي‌توان يكي از مهم‌ترين اهداف سيستم حسابداري مالي تلقي كرد. اين گروه از اطلاعات، مجموعه‌ي عمليات سازمان‌ها و موسسات ياد‌شده را در قالب شاخص‌هاي كمي‌ بيان مي‌كند و زمينه هاي لازم را براي كنترل برنامه‌ريزي‌هاي مديريت مهيا مي‌سازد. نرم‌افــزار حاضر، به عنوان بخشي از سيستم برنامه‌ريزي منابع سازمان ماهان، وظيفه‌ي ‍جمع‌آوري نتايج عمليات و فعاليت‌هاي اقتصادي سازمان را بر‌عهده دارد. درحقيقت، افزون بر وظايف معمول سيستم‌هاي حسابداري مالي، نقش اصلي اين نرم‌افزار را مي‌توان دريافت، طبقه‌بندي و جمع‌بندي اطلاعات ساير سيستم‌ها همچون انبار و حسابداري انبار، دريافت و پرداخت، دارايي‌هاي ثابت، بهاي تمام شده و غيره پنداشت.

 • apply قابليت تعريف سرفصل‌هاي حسابداري تا 7 سطح .
 • apply قابليت نمايش سرفصل حسابداري بصورت درختي و تعريف کدينگ با استفاده از امکانات نمايش درختي .
 • apply قابليت انتقال سرفصل‌ها به سال بعد بدون افزونگي اطلاعات و قابل تغيير در سال بعد حتي با حذف تمامي ‌سرفصل‌ها بدون اينکه تغييري در سرفصل‌هاي سال قبل ايجاد گردد .
 • apply قابليت انتقال اسناد بطور سرجمع و يا به تفکيک هر سند به دفتر مرکزي (حسابداري تجميعي)
 • apply امکان مرور حساب‌ها و نمايش دفاتر و تراز بصورت منيتورينگ .
 • apply امکان ذخيره سازي اسناد حذف شده و بازيابي آنها توسط مدير سيستم .
 • apply کنترل صدور اسناد غير بالانس و نمايش آنها با رنگي متفاوت .
 • apply قابليت مرتب سازي اسناد در کمترين زمان ممکن .
 • apply امکان تعيين دسترسي کاربران به اسناد يکديگر .
 • apply امکان درج سند بين اسناد .
 • apply امکان تلفيق اسناد .
 • apply امکان تعريف چندين شرکت با سرفصل‌ها و اسناد کاملا مجزا .
 • apply جستجوي پيشرفته اسناد و سرفصل‌ها .
 • apply امکان صدور اسناد افتتاحيه و اختتاميه بطور اتوماتيک حتي در ميانه سال مالي .
 • apply امکان گروه بندي سرفصل‌ها .
 • apply امکان صدور اسناد سود و زياني بطور اتوماتيک .
 • apply امکان استفاده از سيستم مغايرت بانکي، حتي بدون نياز به نرم‌افزار خزانه داري .
 • apply امکان تعريف سطح تفصيلي بطور مجزاء با امکان گروه بندي و ارتباط دهي آن با سطوح بالاتر بصورت گروهي و يا انفرادي .
 • apply دفاتر
 • apply مانده ها
 • apply تراز آزمایشی
 • apply تراز نامه
 • apply سود و زیان
 • apply سر فصل ها
 • apply دفتر روزنامه
 • apply فشرده روز و ماه