نرم افزار های ماهان > داریی های ثابت

دارايي‌هاي ثابت را مي‌توان يكي از نقاط تمركز سرمايه‌گذاري‌هاي سازمان‌ها و موسسات اقتصادي تلقي كرد. بر‌اين اساس، نظارت صحيح بر وضعيت اين‌گونه دارايي‌ها به منظور جايگزيني به موقع، كسب اطمينان از پوشش بيمه‌اي مناسب، كنترل نقل و انتقال، محاسبه‌ي هزينه استهلاك و .... ضروري خواهد بود. نرم‌افزار دارايي‌هاي ثابت به عنوان بخشي از سيستم برنامه‌ريزي منابع سازمان ماهان، با ساير سيستم‌هاي يادشده ارتباط برقرار كرده و با ايجاد انسجام و يكپارچگي در كليه‌ي فرآيندهاي موجود، از ورود اطلاعات تكراري جلوگيري مي‌كند. حال آنكه امكان كنترل و مديريت دارايي‌هاي ثابت را به نحو شايسته‌اي فراهم مي‌آورد.

 • applyامکان تعريف کدينگ براي کالاها ، تعريف و تعيين گزينه‌هايي از قبيل سرفصل حسابدار، قيمت خريد يا ساخت، محل استفاده، روش استهلاک، نرخ استهلاک و .....
 • apply امکان ثبت مشخصات فني کالا
 • امکان ثبت هزينه‌ها (اولين هزينه قيمت خريد و يا ساخت) و استفاده از سه گزينه

 • apply هزينه به قيمت کالا اضافه شود
 • apply از قيمت کالا کسر شود
 • apply بدون تاثير در قيمت کالا
 • apply امکان ثبت سوابق محل‌هاي استفاده کالا و نمايش کالاهايي که به انبار انتقال داده شده اند .
 • apply محاسبه استهلاک کالاها بصورت کلي و جزئي در يک بازه تاريخي که هر سال بطور مجزا محاسبه خواهد شد .
 • امکان محاسبه استهلاک بصورت گــروهی با انتخـــاب گزينه‌هاي

 • apply سرفصل حســابداري
 • apply کد کالا
 • apply تاريخ بهره برداري
 • apply امکان صدور سند حسابــداري
 • apply امکان ثبت بازديد کالا و نظر بازديد کننده .
 • apply امکان محاسبه استهلاک کالاهاي موجود در انبار
 • apply گزارش سوابق استهلاک
 • apply گزارش کلي کالاها
 • apply گزارش ليست کالاهاي موجود در هر محل