نرم افزار های ماهان > حقوق ودستمزد

جذابيت بهره‌جويي از نرم‌افزارهاي مالي زماني نمود پيدا مي‌كند كه لازم باشد محاسبات پيچيده‌اي در كوتاه‌ترين زمان ممكن و با پرهيز از هرگونه خطايي صورت گيرد. محاسبه‌ي حقوق و دستمزد كاركنان در سازمان‌ها و موسسات اقتصادي مثال بارزي از همين محاسبات زمان‌بر است كه مسئولين مالي هميشه درگير آن هستند. حال آن كه به دليل تنوع شيوه‌هاي محاسبه و تعدد عوامل تاثيرگذار، طراحي نرم‌افزاري كه پاسخگوي نياز كاربران گوناگوني باشد، از ظرافت و پيچيدگي خاصي برخوردار است. نرم‌افزار حاضر، به عنوان بخشي از سيستم برنامه‌ريزي منابع سازمان ماهان، به گونه‌اي طراحي شده كه مي‌تواند تنوع قوانين جاري و رويه‌هاي حاكم در محاسبه‌ي حقوق و دستمزد كاركنان را به شايستگي پوشش داده و با ارتباط تنگاتنگ خود با سيستم مديريت منابع انساني و حسابداري مالي ماهان، امكانات و تسهيلات كارآمدي را در اختيار مديران قرار دهد.

 • apply امکان تعريف افراد و پرسنل شرکت و تقسيم بندي آنها به آيتم‌هاي ذيل :
  • به تفکيک انواع استخدام
  • رشته‌هاي تحصيلي
  • مراکز هزينه
  • به تفکيک مناطق بيمه تامين اجتماعي
  • به تفکيک مدرک‌هاي تحصيلي
 • apply امکان تعريف تنوع وام و صدور وام براي هر کارمند و تاثير آن در ليست حقوق و گزارشات مربوطه
 • apply امکان تعريف آيتم‌هاي حقوق و مزايا و تعيين خواص آن از قبيل 1. ماليات پذير 2. بيمه پذير
 • apply امکان تعريف متغييرهاي ماهانه، مانند اضافه کاري، غيبت، شبکاري، مرخصي و ..... وتعيين فرمول محاسباتي براي آنها .
 • apply امکان تعريف تعرفه مالياتي و بيمه و تاثير آن در محاسبه حقوق پرسنل
 • apply امکان ورود اطلاعات ماهانه پرسنل از قبيل اضافه کاري – مرخصي – غيبت و ..... با ساده ترين شکل ممکن .
 • apply امکان صدور سند حسابداري با استفاده از گزينه‌هايي همچون :
  • مساعده به تفکيک هر پرسنل صادر شود .
  • وام پرسنل به تفکيک هر نوع وام صادر شود .
  • اسناد حسابداري به تفکيک مراکز هزينه صادر شود.
 • apply امکان تعيين مقدار رندينگ حقوق در محاسبه ليست حقوق
 • apply امکان تهيه ديسکت بيمه تامين اجتماعي به تفکيک مراکز بيمه
 • apply امکان محاسبه حقوق پرسنل در يک ماه به دفعات نامحدود و بستن ماه بعد از تاييد پرداخت حقوق
 • apply سرعت بالا در محاسبه و نمايش گزارشات حقوقي
 • apply ليست مشخصات پرسنل (کلــي و جـــزئي).
 • apply چــــاپ احـکام پرسنــل
 • apply گزارش از وضعيت وام هر پرسنل و وضعيت وام‌ها در يک ماه
 • apply چــاپ ليست حقوق و دستمـــزد
 • apply چــاپ ليست بيمـــه تامين اجتماعي
 • apply چــاپ ليست ماليــاتي
 • apply چــاپ فيـــش حقــوقي پرسنل و ...